SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

181.

Na temelju odredbe članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici od 27. studenoga 2014. godine, donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godnu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021-04/14-01/9

URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-12

Rijeka, 27. studenoga 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr