SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

27.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj: 174/04,79/07, 38/09, 127/10) članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09), Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13) i Druge izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/13), načelnik Općine Ravna Gora, dana 12. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Ravna Gora

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Ravna Gora s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Ravna Gora su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora,

2. Vatrogasna zajednica Općine Ravna Gora (četiri vatrogasna društva)

3. Dom zdravlja PGŽ - ispostava Delnice, Ambulanta Ravna Gora,

4. Civilna zaštita Općine Ravna Gora - postrojba opće namjene,

5. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice - Općinsko društvo Crvenog križa Ravna Gora,

6. Centar za socijalnu skrb Delnice,

7. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Delnice.

III.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada/Općine.

IV.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Ravna Gora.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora.

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora.

VI.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Ravna Gora su:

1. Komunalno društvo »Turmin« d.o.o. Ravna Gora,

2. Radio Gorski kotar,

3. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka,

4. IND EKO Rijeka,

5. Rijekatank d.o.o.

6. Obrt za prijevoz i trgovinu »Novinc«,

7. Obrt za prijevoz i trgovinu M&B, Mirko Abramović,

8. Prijevoznički obrt Josip Boštjančić, Ravna Gora,

9. Prijevoznički obrt »D.D.« Ravna Gora,

10. Obrt za šumarstvo, prijevoz i trgovinu »I i K«, Ravna Gora,

11. Goring d. o. o. Ravna Gora,

12. »RG Vrh 46« d.o.o. Ravna Gora,

13. Obrt za prijevoz i usluge »Oblak«,

14. Lovačko društvo »Jelen« Ravna Gora

15. Planinarsko društvo »Višnjevica« Ravna Gora.

VII.

S operativnim snagama iz točke VI. pod rednim brojem od 6. do 15. zaključeni su ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Ravna Gora, te im se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Ravna Gora.

Pravne osobe iz točke VI. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke VI. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Ravna Gora.

VIII.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04,79/07,38/09 i 127/10),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-03/14-01/1

Ur. broj: 2112/07-03-14-6

Ravna Gora, 12. studenoga 2014.

Načelnik općine

Anđelko Florijan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr