SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

66.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 4. studenoga 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad predsjedniku i članovima
vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Predsjedniku vijeća mjesnog odbora pripada naknada u visini od 484,00 kn bruto mjesečno za rad u vijeću mjesnog odbora.

Članak 3.

Članu vijeća mjesnog odbora pripada naknada u visini od 383,50 kn bruto mjesečno za rad u vijeću mjesnog odbora.

Članak 4.

Predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu iz članaka 2. i 3. ove Odluke pod uvjetom da je u tom mjesecu održana barem jedna sjednica vijeća mjesnog odbora i pod uvjetom da je bio nazočan na najmanje jednoj sjednici.

Ukoliko predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora opravdano ili neopravdano izostane sa sjednice vijeća mjesnog odbora, nema pravo na naknadu za taj mjesec.

Ukoliko je u tekućem mjesecu održano više sjednica vijeća mjesnog odbora, predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo i na naknadu prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/05).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2142-06-14-01-14

Omišalj, 4. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr