SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

57.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 4. studenoga 2014. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13 i 10/14) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2142-06-14-01-3

Omišalj, 4. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr