SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine donosi

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat
za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2015. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u razdoblju od 2015. do 2017. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. KONCESIJA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: srpanj 2016. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26 (03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 25/13).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-14-10

Punat, 5. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr