SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA PUNAT

39.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), a u svezi članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/ 12 i 68/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni
Izjave o osnivanju komunalnog društva Črnika d.o.o.
za komunalne djelatnosti

I.

Općina Punat kao jedini član komunalnog društva Črnika d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Puntu, Obala 72, OIB 01052285357 (u daljnjem tekstu: Društvo) temeljem Ugovora KLASA: 601-01/13-01/3, URBROJ: 2142-02-02/1-14-11 od 20. veljače 2014. godine povećat će uplatom u novcu temeljni kapital Društva u iznosu od 315.000,00 kuna.

II.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu od strane jedinog člana Društva i to:

- sa sadašnjeg iznosa od 8.318.200,00 kn, za iznos od 315.000,00 kuna, na ukupni iznos od 8.633.200,00 kuna.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu i to:

- povećanjem poslovnog udjela pod rednim brojem 1. sa nominalnog iznosa od 60.000,00 kn, za iznos od 315.000,00 kuna, na ukupni iznos poslovnog udjela od 375.000,00 kn.

III.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da u svojstvu člana Skupštine Društva glasuje na Skupštini komunalnog društva Črnika d.o.o. za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Izjave o osnivanju komunalnog društva Črnika d.o.o. za komunalne djelatnosti, kao i da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve radnje za upis izmjena u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-14-5

Punat, 5. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr