SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Punat
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Punat za 2014. godinu kako slijedi:

1. NAGRADA OPĆINE PUNAT ZA ŽIVOTNO DJELO

- pok. Ruži Bonifačić

2. NAGRADA OPĆINE PUNAT

- g. Marinu Žicu

- g. Ivanu Mrljaku

- dr. Alemki Žic

3. ZAHVALNICA OPĆINE PUNAT

- g. Ivanu Prendivoju

- trgovačkom društvu DAUSER d.o.o. (Sea-Help Hrvatska)

Članak 2.

Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine Punat - »Andrinje« 30. studenoga 2014. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-14-11

Punat, 5. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr