SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD KASTAV
6

5.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj 20. siječnja 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Kastvu za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2005. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2005. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.000.000,00

 

Od toga po vrsti objekta i uređaja

 

Zona

Ulice

Iznos
komunal.
doprinosa

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino,
Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom, Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića,
128. brigade HV, 111. brigade ZNG

63,00

10,00

49,60

3,40

0,00

II. zona

Belići, Ćikovići, Frlani, Jurčići, Poljana,
Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Spinčići, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani,
Ulica Vladimira Čerine

60,00

9,53

47,25

3,22

0,00

III. zona

Brnčići, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani,
Jelušići, Kudeji, Rudno, Žegoti

54,00

8,57

42,53

2,90

0,00

IV. zona

Bani, Donji Turki, Pavletići, Škrlji

50,00

7,94

39,38

2,68

0,00

V. zona

Radna zona RZ - 36 Žegoti - Kastav

44,00

7,00

34,65

2,35

0,00

- prihodi od naknade za koncesije 79.000,00

- kreditno zaduženje 8.000.000,00

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa
iz Proračuna za 2004. (zemlj. 233) 380.000,00

- Proračun Grada Kastva za 2005. 3.056.000,00


ukupno: 15.515.000,00

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 1.580.000,00

- izgradnja dječjeg igrališta u Rešetarima - Štivar, dovršetak građevinskih radova, opremanje i hortikulturalno uređenje

- uređenje Trga Matka Laginje u staroj jezgri Kastva u površini 1.800 m2

- uređenje autobusnog okretišta Šporova jama u površini 220 m2

- uređenje javnih i pješačkih površina u Rešetarima, Štivru, Pilepčiću i Njivima u ukupnoj površini od 590 m2

- otkup zemljišta za parkirališta u sportskoj zoni i staroj jezgri Grada Kastva

- postava komunalne opreme (klupe, košarice za smeće, stupići)

- projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa uz cestu D-304 u Ćikovićima

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se:

. u iznosu od 200.000 kuna:

- uređenje javnih i pješačkih površina u Rešetarima, Štivru, Pilepčiću i Njivima u ukupnoj površini od 590 m2.

. u iznosu 120.000,00 kuna:

- uređenje autobusnog okretišta Šporova jama u ukupnoj površini od 220 m2

. u iznosu od 315.000,00 kuna:

- uređenje Trga Matka Laginje u staroj jezgri Kastva u površini od 1.800 m2

Preostalo financiranje za javne površine je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 866.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije 79.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste 11.820.000,00

- priprema i asfaltiranje ulice u Spinčićima u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje dijela ulice Pilepčić u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje spojne ceste Frlani - Rešetari u površini 500 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelušićima u površini 220 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jurčićima u površini 600 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Pavletićima (protupožarni put za staru jezgru) u površini 500 m2

- otkup preostalog dijela zemljišta i izgradnja ceste »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) u dužini od 850 m, odvojka za naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom komunalnom infrastrukturom

- projektna dokumentacija za dionicu ceste Jurjenići - Belici i ulaz u sportsku zonu

- projektna dokumentacija ulice Draga

- projektna dokumentacija ulice Gorice

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se:

- u iznosu od 2.830.000,00 kn (od kojih se 2.450.000,00 kn odnosi na planirani komunalni doprinos u 2005., a 380.000,00 kn na prijenos sredstava komunalnog doprinosa iz Programa za 2004.):

- cesta »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) s odvojkom za Ćikovići ukupne dužine 1.010 m (otkup zemljišta i početak izgradnje)

. u iznosu od 400.000,00 kn:

- priprema i asfaltiranje ulice u Spinčićima u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje dijela ulice Pilepčić u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje spojne ceste Frlani - Rešetari u površini 500 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelušićima u površini 220 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jurčićima u površini 600 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Pavletićima (protupožarni put za staru jezgru) u površini 500 m2

. u iznosu od 300.000 kn:

- projektna dokumentacija za dionicu ceste Jurjenići - Belici i ulaz u sportsku zonu

Preostalo financiranje za nerazvrstane ceste je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 290.000,00 kuna, te iz kreditnog zaduženja u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

3. Javna rasvjeta 215.000,00

- izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti

. proširenje javne rasvjete:

- Kastav stara jezgra (3 rasvjetna tijela)

- Kudeji (2 rasvjetna tijela)

- Žegoti radna zona (2 rasvjetna tijela)

- Spinčići (5 rasvjetnih tijela)

- Trinajstići (3 rasvjetna tijela)

- Rubeši (10 rasvjetnih tijela)

- Ćikovići (3 rasvjetna tijela)

- Donji Turki (4 rasvjetna tijela)

- Rešetari (4 rasvjetna tijela)

- Brnčići (5 rasvjetnih tijela)

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu 215.000,00 kuna.

4. Groblje 800.000,00

- dovršetak izgradnje polja »B - gornji dio« sa potrebnom komunalnom infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem na Gradskom groblju Kastav

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se groblje u iznosu 800.000,00 kuna.

5. Odvodnja voda 100.000,00

- uređenje sistema odvodnje oborinskih voda na dionici županijske ceste Belići - Spinčići (zajedno sa Županijskom upravom za ceste) (poz. 265 - 100.000)

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se gradnja objekata za odvodnju oborinskih voda u iznosu 100.000,00 kuna.

6. Radna zona Žegoti 1.000.000,00

- otkup zemljišta i nastavak izgradnje cesta i komunalne infrastrukture u zoni

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se Radna zona Žegoti u iznosu 1.000.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-8

Kastav, 20. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr