SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 33. Utorak, 4. studenog 2014.
GRAD VRBOVSKO

40.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/ 13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2014. godine donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU KRATKOROČNOG ZAJMA
TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O. VRBOVSKO

Članak 1.

Grad Vrbovsko (u daljnjem tekstu: davatelj zajma) zbog realizacije projekta od općeg interesa za grad Vrbovsko daje beskamatni kratkoročni zajam u iznosu od 1.350.000,00 kn trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko (u daljnjem tekstu: primatelj zajma).

Članak 2.

Namjena davanja kratkoročnog zajma iz članka 1. ove odluke je plaćanje kupoprodajne cijene od strane primatelja zajma za kupnju nekretnine stečajnog dužnika Poljoprerada d.o.o. »u stečaju«, Hrvatski Leskovac, Stara cesta b.b., OIB:99541063629 koje se nalaze na području Grada Vrbovskog i prodaju u stečajnom postupku putem Trgovačkog suda u Zagrebu Zaključkom o prodaji br: St-113/ 10 od 7. listopada 2014. godine.

Članak 3.

Rok povrata zajma je 6 (šest) mjeseci od dana isplate zajma.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog da sukladno odredbama ove odluke sa primateljem zajma sklopi Ugovor o davanju kratkoročnog zajma kojim će se regulirati i instrumenti osiguranja povrata kratkoročnog zajma.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 3. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=910&mjesto=51326&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr