SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 33. Utorak, 4. studenog 2014.
GRAD VRBOVSKO

38.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 109/07 i 136/12), članka 10. stavak. 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11 i 18/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 3. studenog 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Komunalac d.o.o. Vrbovsko za zaduženje i jamstva
za ispunjenje preuzetih obveza

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Željeznička 1a., Vrbovsko, OIB: 45552012966, za zaduženje putem dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (»HBOR«) - izravno kreditiranje putem HBOR-ovog programa Infrastruktura, u iznosu do 1.500.000,00 kuna.

Namjena zaduženja, odnosno nabave kredita je strogo namjenska, projekt od općeg interesa za Grad Vrbovsko, a to je financiranje kupnje nekretnina stečajnog dužnika Poljoprerada d.o.o. - »u stečaju«, Hrvatski Leskovac, Stara cesta b.b., OIB:99541063629 koje se nalaze na području Grada Vrbovskog i prodaju u stečajnom postupku putem Trgovačkog suda u Zagrebu Zaključkom o prodaji br: St-113/10 od 7. listopada 2014. godine, a u u budućnostiće se koristiti za obavljanje komunalne djelatnosti istog društva i kao poduzetnička zona što je već definirano Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog.

Zaduženje za koje se daje suglasnost navedeno u stavcima 1 i 2 ovog članka izvršiti će se pod sljedećim uvjetima:

Kreditodavatelj:

-Hrvatska banka za obnovu i razvitak (»HBOR«) - izravno kreditiranje putem HBOR-ovog programa Infrastruktura

Iznos kredita:

-1.500.000,00 kuna

Valuta:

-kuna uz valutnu klauzulu u EUR prema srednjem tečaju HNB-a

Način i period korištenja kredita, krajnji rok korištenja:

-sukcesivno, najkasnije do 31. 12. 2014. godine

Otplata glavnice:

-6 (šest) godina, uključujući 1 (jednu) godinu počeka, u jednakim tromjesečnim uzastopnimratama

Kamatna stopa:

-4% godišnje

Kamatno razdoblje:

-tromjesečno, a za interkalarnu kamatu kvartalno

Naknada za obradu:

-0,8% jednokratno

Instrumenti osiguranja:

-mjenice kredoprimatelja, zadužnice, jamstvo Grada Vrbovskog

Članak 2.

Daje se jamstvo trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Željeznička 1a., Vrbovsko, OIB: 45552012966 za ispunjenje preuzetih obveza prema članku 1. ove Odluke.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog za sklapanje ugovora o jamstvu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (»HBOR«) nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Suglasnost navedena u članku 1. ovog članka stupa na snagu danom donošenja, a jamstvo navedeno u članku 2. ovog članka stupiti će na snagu ishođenjem suglasnosti ministra financija Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-03/14-01-1

Ur. broj: 2193-01/01/14-1

Vrbovsko, 3. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=910&mjesto=51326&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr