SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 33. Utorak, 4. studenog 2014.
GRAD VRBOVSKO

35.

Na temelju članaka 107. i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/ 13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama na području
grada Vrbovskog

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 4/14) mijenja se članak 19. koji sada glasi:

»Članak 19.

Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, odsjeka nadležnog za ceste, do 1. studenoga tekuće godine:

-donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine (u daljnjem tekstu: Operativni program) i

-imenuje Stožer zimske službe (dalje: Stožer) koji obavlja poslove oko nadzora, kontrole i obavljanja svih poslova predviđenih Operativnim programom iz stavka 1. ovog članka, te odlukama samog Stožera donesenim u cilju što boljeg obavljanja zimske službe.«

Članak 2.

Iza članka 21. Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Vrbovskog dodaju se novi članci 21a, 21b, 21c koji glase:

»Članak 21a.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimsku službu na području grada Vrbovskog obavlja Komunalac d.o.o. Željeznička 1A., Vrbovsko (dalje: Komunalac) u skladu s odredbama ove Odluke, odnosno uputama Stožera.

Članak 21b.

Standard, vrstu radova, dionice nerazvrstanih cesta koje se čiste s prioritetima, normative zimske službe i ostalo potrebno za normalno obavljanje zimske službe utvrđuje gradonačelnik Grada Vrbovskog svojom posebnom Odlukom koju je Komunalac dužan primjenjivati tijekom obavljanja zimske službe sukladno Operativnom programu iz članka 19. ove Odluke.

Članak 21c.

Cjenik obavljanja zimske službe utvrđuje se prema uvjetima i vrsti radova, sukladno cijenama utvrđenim važećim cijenikom na koji je gradonačelnik prethodno dao suglasnost, a obračunava prema količini izvedenih radova čišćenja i posipavanja.

Prijedlog cjenika zimske službe za tekuću sezonu zimske službe (kraj jedne i početak iduće godine) Komunalac dostavlja na suglasnost gradonačelniku do 1. listopada tekuće godine, te se isti primjenjuje u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.«

Članak 3.

U članku 44. stavak 1. Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Vrbovskog dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalac ako se ne pridržava odredbi članaka 21a., 21b. i 21c. ove Odluke.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. članka 44. postaju novi stavci 3. i 4. istog članka.

Članak 4.

Dosadašnji način obavljanja zimske službe ostaje na snazi do isteka ugovora na temelju kojeg se do sada obavljala zimska služba, a obveza Komunalca za obavljanjem zimske službe temeljem ove Odluke nastaje istekom istih ugovora.

Komunalac je dužan najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika prema članku 21b. ove Odluke dostaviti prijedlog cjenika za tekuću godinu sukladno odredbama članka 21c. ove Odluke.

Gradonačelnik je dužan najkasnije u roku od 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Operativni program i imenovati Stožer prema odredbi članka 19. ove odluke, te donijeti Odluku prema odredbi članka 21b. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-03/14-01-27

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 3. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=910&mjesto=51326&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr