SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD OPATIJA

48.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 28. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU O I Z M J E N I
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13 i 5/14 ) članak 52. mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora odobrava se popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2015. godini, počevši od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.«

Članak 2.

U članku 52.a stavku 1. iza riječi »za tekući mjesec« brišu se riječi »u 2014. godini«.

U istom stavku iza riječi »od mjeseca veljače« dodaju se riječi »u 2014. godini«.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/14-01/18

UR.BROJ: 2156/01-01-14-1

Opatija, 28. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr