SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD OPATIJA

45.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. 10. 2014. godine donosi

IZMJENE PLANA
razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje
2014.-2016. godine

Članak 1.

Članak 3. Plana razvojnih programa za razdoblje 2014.- 2016.godine (»Službene novine PGŽ« 45/13) mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ove izmjena Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/07

Ur. broj: 2156-01-01/14-3

Opatija, 28. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr