SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD KASTAV
6

2.

»Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim
djelatnostima u 2005. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2005. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tabeli, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tabeli, a temeljem sklopljenog ugovora sa svakim korisnikom pojedinačno.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIM DJELATNOSTIMA

Red.
broj

KORISNIK

NAMJENA
SREDSTAVA

NAČIN
FINANCIRANJA

UKUPNO
2005. u kn

1.

KPD »ISTARSKA VILA«
Kastav - Drama i zbor
Stavka Proračuna - 02-121.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 5.416,66 kn

65.000,00

2.

Udruga »Kanat« Kastav
Stavka Proračuna - 02-122.

za redovnu djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 3.750,00 kn

45.000,00

3.

Udruga KKL za Galeriju Vincent
Stavka Proračuna - 02-123.

za galerijsku djelatnost

doznaka 1/12 mjesečno
ili 1.666,66 kn

20.000,00

4.

Udruga KKL
Stavka Proračuna 02-134.

za organizaciju
KKL '05

1/2 iznosa od
125.000,00 kn do 30.04.
1/2 iznosa od
125.000,00 kn do 01.06.

250.000,00

5.

Glazbeno društvo Spinčići
Stavka Proračuna 02-124.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 10.833,33 kn

130.000,00

6.

Matica hrvatska Kastav
Stavka Proračuna 02-125.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 1.000,00 kn

12.000,00

7.

Udruga Kanat
Stavka Proračuna 02-126.

za sudjelovanje na
Olimpijadi

jednokratno

15.000,00

8.

Foto klub »Pod Volticun«
Stavka Proračuna 02-127.

za djelatnost kluba

prema računima

5.000,00

9.

Dan armunike va Kastve
Stavka Proračuna 02-133.

za program

prema računima

8.000,00

10.

Pusni odbor Jurčići
Stavka Proračuna 02-130.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

11.

Pusni odbor Rubeši
Stavka Proračuna 02-131.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

12.

Pusni odbor Spinčići
Stavka Proračuna 02-132.

za aktivnosti odbora

prema računima

3.500,00

13.

Klub inovatora
Stavka Proračuna 02-155.

za djelatnost kluba

jednokratno

6.000,00

14.

Udruga umirovljenika i starijih
osoba Kastav
Stavka Proračuna 02 -156.

za djelatnost udruge

1/6 iznosa mjesečno
u razdoblju od
01.01. do 30.06.2005.
ili 6.666,66 kn

40.000,00

15.

SAB Kastav
Stavka Proračuna 02 - 157.

za redovnu djelatnost

jednokratno

5.000,00

16.

Turistička zajednica Kastav
Stavka Proračuna 03 -164.

za redovnu djelatnost

jednokratno

50.000,00

17.

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Kastav
Stavka Proračuna 05-244.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 8.333,33 kn

100.000,00

18.

Javna vatrogasna postrojba
Stavka Proračuna 05-240.

za redovnu djelatnost

1/12 iznosa mjesečno
ili 15.166,66 kn

182.000,00

 

U K U P N O

 

 

943.500,00

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-4

Kastav, 20. siječnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr