SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 18. stavak 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici od 30. listopada 2014. godine donijela je

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Primorsko- goranske županije za 2015. godinu koji je Savjet mladih donio na sjednici od 29. rujna 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-19

Rijeka, 30. listopada 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr