SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
4

3.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici od 20. siječnja 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) koja su dužna u cilju ostvarivanja javnosti rada omogućiti pristup informacijama i dokumentnima svim ovlaštenicima prava na informaciju, te se utvrđuje upravno tijelo u čijem je djelokrugu obavljanje poslova u svezi osiguravanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Tijela Županije obvezna su omogućiti pristup informacijama:

- redovitim objavljivanjem određenih informacija

- neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev

- uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju

- dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju

- na drugi propisani način

Tijela Županije mogu uskratiti pravo na pristup informaciji u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 3.

Tijela županije koja su dužna u cilju ostvarivanja javnosti rada omogućiti pristup informacijama i dokumentima su Županijska skupština, župan i Županijsko poglavarstvo.

Tijela Županije dužna su omogućiti pristup informacijama i dokumentima ovlaštenicima prava na informaciju putem Ureda župana, Županijske skupštine i Poglavarstva u rokovima određenim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Županijsko poglavarstvo će posebnim aktom podrobnije utvrditi uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u rad tijela Županije.

Članak 4.

U cilju izrade sistematiziranog pregleda informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama u Županiji će se ustrojiti Katalog informacija.

Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija kao i odluku o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje prava na pristup informacijama - službenika za informiranje donosi Županijsko poglavarstvo.

Članak 5.

Županijsko poglavarstvo će akte iz članka 3. stavak 3. i članka 4. stavak 2. ove Odluke donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/5

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 20. siječnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr