SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from Vrbovsko-1 1..1

Na temelju odredbe članka 48. stavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), u vezi s odredbom članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 49090879289 od 19. veljače 2014. godine, gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić, dipl. ing., dana 7. ožujka 2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova skupštine društva
Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a

Članak 1.

Za članove skupštine društva Vode Vrbovsko d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 49090879289 imenuju se:

1.Dražen Mufić, dipl. ing. - gradonačelnik Grada Vrbovskog

2.Ljubomir Cindrić, dipl. oec. - voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Grada Vrbovskog,

3.Nevenko Žagar, dipl. oec. - voditelj Odsjeka za komunalni sustav Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/14-01-1

Vrbovsko, 7. ožujka 2014.

Gradonačelnik

Grada Vrbovskog

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51326&odluka=-7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr