SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA MRKOPALJ

13.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br 24/09, 34/09-ispr., 13/13,19/ 13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 17. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja
komunalnih djelatnosti

Članak 1.

U odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 17/10 i 13/11) IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj u članku 2. stavku 2. dodaje se točka 8. koja glasi: zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 2. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta »briše se«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-14-31

Mrkopalj, 17. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr