SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
GRAD ČABAR

22.

Temeljem članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), sukladno Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu (KLASA: 550-06/12- 01/01, URBROJ: 2108-03/01/412-30 od 20. veljače 2013. godine), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijelo je sljedeću:

ODLUKU
o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Članak 1.

»CASA VITA« d.o.o. Gerovo, Snježnička 44, kao privatnom partneru za investicijski projekt Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo, daje se konačan i neodgodiv rok za dostavu bankarske garancije (sukladno članku 72. Ugovora o javno-privatnom partnerstvu) do dana 15. listopada 2014. godine.

Članak 2.

Ukoliko privatni partner do navedenog roka ne dostavi traženu bankarsku garanciju, ovlašćuje se gradonačelnik grada Čabra da bez potrebe daljnje odluke Gradskog vijeća grada Čabra, pokrene postupak raskida Ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 550-06/12-01/01

Ur. broj: 2108–01/1-14-38

Čabar, 4. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr