SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/ 13 I 30/13.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 7. sjednici održanoj dana 3. rujna 2014 . godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 10152 Općinski put od 310 čhv. iz z.k.ul. br. 1044 k.o. Belgrad, prema prijedlogu parcelacije Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Jasmine Jurinčić Buljević, Crikvenica, B. Buchoffer 4, br. 65/2014 od 7. srpnja 2014. godine, pod novom oznakom k.č.br. 10152/2 Dio kuće od 23 m2 i dvorište od 36 m2 iz z.k. ul. br. 1044 k.o. Belgrad, ne predstavlja u naravi javno dobro-put već čini dio formirane okućnice i kuće, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107-03/14-01-9-91

Bribir, 3. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=905&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr