SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
GRAD OPATIJA

41.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije »Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23.rujna 2014. godine donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA I - VI 2014. GODINE

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

II. 2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

IV. Završne odredbe

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I-VI 2014. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 400-08/13-01/08

Ur. broj: 2156-01/01-14/4

Opatija, 23. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr .med., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr