SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

57.

Temeljem članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. rujna 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje
javne površine

Članak 1.

(1) U Odluci o porezu na korištenje javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/ 13, 10/14 i 21/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, zbog izvanrednih okolnosti, Općinski načelnik može odobriti i drukčiji otplatni plan od navedenog u stavku 1. ovog članka, temeljem zahtjeva poreznog obveznika.«.

(2) U članku 8. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Zbog objektivnih okolnosti koje su nastale u tijeku korištenja javne površine Općinski načelnik može odobriti smanjenje do 10% ukupnog zaduženja poreza.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-43

Malinska, 15. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51511&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr