SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

33.

Na temelju članka 4. i 196. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na 10. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vodoopskrbi

Članak 1.

U članku 1., u stavcima 1. i 2. Odluke o vodoopskrbi (»Službene novine«, broj 4/10 i 18/13) riječ »Komunalac« zamjenjuje se riječima: »Vode Vrbovsko«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-021/14-01

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr