SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

31.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 91/ 96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), te članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 10. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 3. stavak 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 4/10) briše se alineja 13.

Članak 2.

U članku 40. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zakupnina za poslovne prostore koji su u lošijem građevinskom stanju i/ili su svojim položajem, površinom ili nekim drugim osobinama neatraktivni za uzimanje u zakup odlukom gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja može se utvrditi u visini od 50% zakupnine određene na način propisan ovom Odlukom.«

Članak 3.

U članku 41. Odluke stavak 4. se mijenja i glasi:

»Zakupnina za poslovni prostor utvrđuje se prema Tablici za utvrđivanje zakupnine iz članka 39. ove Odluke«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 372-03/14-01-9

Ur. broj: 2193-01-02/14-01

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr