SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

28.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 18. rujna 2014.godine donosi

I. IZMJENA PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Ovom izmjenom Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014.godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2014.godini za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA I. IZMJENE PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova izmjena Programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/14-01

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr