SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

27.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donosi

I. IZMJENA PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova izmjena Programa utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2014. godini za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

-odlaganje komunalnog otpada

IZVORI FINANCIRANJA I. IZMJENE
PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka I.izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova izmjena Programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01-5

Ur. broj:2193-01-01/14-01

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr