SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD VRBOVSKO

24.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/ 09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 18. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 51/13) iznos od 1.083.652,26 kuna zamjenjuje se iznosom od »1.106.652,26 kuna«.

U članku 4. pod točkom II. Donacije udrugama iznos od 151.500,00 kuna zamjenjuje se iznosom od »161.500,00 kuna«.

U članku 4. pod točkom II. Donacije udrugama dodaje se stavka 21. koja glasi:

-»21.Večer Gorana i prijatelja Gorskog kotara - 10.000,00 kuna.

U članku 4. pod točkom III. Održavanje objekata iznos od 200.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 213.000,00 kuna.

U članku 4. pod točkom III. Održavanje objekata u točki 4. Crkva sv. Terezije u Moravicama iznos od 10.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 11.000,00 kuna.

U članku 4. pod točkom III. Održavanje objekata dodaje se nova točka 5. koja glasi

-»5. Obnova kapelice sv. Antuna« - 12.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 610-01/14-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 18. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51326&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr