SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

29.

Temeljem članka 38.f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 59/01 - 147/03) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01 i 29/01), Općinsko Vijeće Općine Vrbnik, na 43. sjednici održanoj 10. studenoga 2004. donijelo je

ODLUKU
o porezu na nekorištene poduzetničke nekretnine

Članak 1.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se za nekretninu namijenjen u obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostor) koja se ne koristi.

Pod nekorištenom poduzetničkom nekretninom iz stavka 1. ovog članka smatra se nekretnina u kojoj se ne obavlja djelatnost godinu dana.

Članak 2.

Obveznik poreza na nekorištenu poduzetničku nekretninu je fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se godišnje 10,00 kuna po četvornom metru površine poduzetničke nekretnine.

Članak 3.

Rješenje o razrezu poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine donosi Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Krk.

Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 4.

Obveznici poreza dužni su tijelu iz članka 3. ove Odluke dostaviti podatke o nekorištenim poduzetničkim nekretninama do 31. ožujka godine za koju se porez razrezuje.

Članak 5.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbu, obnovu postupka kao i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona (NN 127/00 i 86/01, 150/02).

Članak 6.

Nadzor i sve poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom, nadzorom i ovrhom radi naplate poreza, obavljat će Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Krk.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama«. Primorsko-goranske županije.

Klasa: 415-02/01-04/28

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 10. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik Vijeća
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr