SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

27.

Na osnovi članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko

vijeće Općine Vrbnik, na 44. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se ALENČICA BUTKOVIĆ, računovodstveno-administrativni referent - tajnica predsjednika Općinskog vijeća, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,

- unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Vrbnik,

- osiguravanje pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

- poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Vrbnik.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7 te putem elektronske pošte: opcina-vrbnik@ri.htnet.hr.

Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik petkom od 13,00 do 15,00 sati na adresi: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7 (Tajništvo Općine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-03/01-04/01

Ur. broj: 2142-07-03-04-2

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51516&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr