SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O.

2.

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05, 41/08 i 125/11), te članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), član uprave društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, temeljem članka 26. Društvenog ugovora, donio je

IZMJENU I DOPUNU
općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

Članak 1.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga društva objavljeni su u »Službenim novinama PGŽ« broj 4/2011, 38/2011 i 43/14.

Članak 2.

U članku 31. mijenja se stavak (5) i dodaje se stavak (6) koji glase:

(5) Isporučitelj vodne usluge, može na pisani zahtjev korisnika usluge potrošača fizičke osobe osloboditi plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 100 m3, ako je potrošnja uzrokovana višom silom puknućem cjevovoda, a istekla količina vode veća od 100 m3 u jednom mjesecu. Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od mehaničkog oštećenja ili temperaturnih promjena, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge. Otklon kvara korisnik treba izvršiti odmah u protivnom se korisnik ne može osloboditi obveze plaćanja veće potrošnje vode. Korisnik usluge mora uz Zahtjev dostaviti i pisanu Izjavu o razlogu isteka veće količine vode ovjerenu kod javnog bilježnika.

(6) Isporučitelj vodne usluge, može na pisani zahtjev korisnika usluge potrošača iz gospodarstva osloboditi plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 400 m3, ako je potrošnja uzrokovana višom silom puknućem cjevovoda, a istekla količina vode veća od 400 m3 u jednom mjesecu. Za količinu vode iznad 400 m3 može se utvrditi za svaki m3 istekle vode obveza plaćanja naknade za zaštitu voda i naknade za korištenje voda, a ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od mehaničkog oštećenja ili temperaturnih promjena, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge. Otklon kvara korisnik treba izvršiti odmah u protivnom se korisnik ne može osloboditi obveze plaćanja veće potrošnje vode. Korisnik usluge mora uz Zahtjev dostaviti i pisanu Izjavu o razlogu isteka veće količine vode ovjerenu kod javnog bilježnika.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« od kojeg datuma će se početi primjenjivati.

Broj: VIO-32/14-2/1-I

Cres: 21. kolovoza 2014.

ČLAN UPRAVE

Neven Kruljac, dipl. ing. građ., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr