SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

26.

Na osnovi članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), i 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 44. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Vrbnik, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Vrbnik koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-03/01-04/01

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Franjo Toljanić, v. r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE VRBNIK

I. OPĆI AKTI

1. Općinskog vijeća Općine Vrbnik od 1993. godine i nadalje

2. Općinskog Poglavarstva Općine Vrbnik od 1993. do 2000. godine

Naputak: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u službenom glasilu Općine Vrbnik: »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

II. POJEDINAČNI AKTI

1. Općinskog vijeća Općine Vrbnik od 1993. godine i nadalje

2. Općinskog Poglavarstva Općine Vrbnik od 1993. do 2000. godine

Naputak: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Općine Vrbnik

III. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA

sa sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik za razdoblje od 1993. i nadalje (materijali za sjednice, zapisnici, izvornici akata)

IV. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA

sa sjednica Općinskog poglavarstva Općine Vrbnik za razdoblje od 1993. do 2000. godine (materijali za sjednice, izvornici akata)

V. KNJIGA OPĆINSKE IMOVINE

od 1993. godine nadalje

VI. POPIS OSOBA

kojima su dodijeljena javna priznanja od 1993. godine i nadalje

VII. DOKUMENTACIJA

o suradnji sa udrugama (planovi, programi, ugovori, osnivački akti, izvješća) od 1993. godine nadalje

VIII. DOKUMENTACIJA

u svezi prostornog planiranja, prometa, infrastrukture, groblja i zaštite okoliša

IX. DOKUMENTACIJA

iz obvezno-pravnih odnosa Općine Vrbnik s pravnim i fizičkim osobama od 1993. godine i nadalje

X. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

za provedbu postupka javne nabave

XI. GROBNI OČEVIDNIK

Za groblja Vrbnik, Garica i Risika

Naputak: cjelokupna dokumentacija iz točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. nalazi se u pismohrani Općine Vrbnik

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=51516&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr