SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09 - ispr.,13/13,19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 8. kolovoza 2014. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se svojstvo javnog dobra na k.čbr. 4255 put poljski površine 622 čhv u k.o. Mrkopalj Broj uloška: POPIS I.

Članak 2.

Dozvoljava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke te da na istoj izvrši upis prava vlasništva u korist i imena ime Općine Mrkopalj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/08

Ur. broj: 2112-05-01-14-24

Mrkopalj, 8. kolovoza 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr