SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD RAB

52.

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novne« broj 87/08, 116/08, 114/11 i 68/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) radonačelnica Grada Raba dana 29. kolovoza 2014. godine, donosi

IZMJENU ODLUKE
O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE
PRODAJE (TRGOVAČKO-TURISTIČKOG SAJMA)
NA PODRUČJU GRADA RABA

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. alineja četvrta Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko - turističkog sajma) na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) brišu se riječi: »6. rujna« te se umeću nove riječi: »30. kolovoza«.

Članak 2.

Ostale odredbe predmetne Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/105.

Ur. broj: 2169-01-01-14-04-01.

Rab, 29. kolovoza 2014.

Gradonačelnica

Rosanda Krstinić Gušćić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr