SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), a u svezi s člankom 41. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, koju je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj na sjednici održanoj 2. lipnja 2014. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/14-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-14-6

Mali Lošinj, 28. kolovoza 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr