SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - puta parcele koje su provedbom Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste predjel Vršak, elaborat br. 091/ 14. od 04. lipnja 2014. god. izrađenog od Ureda ovlaštenog ing. geodezije Igora Mršića, dipl. ing. geod., dobile nove oznake: k.č.br. 3383/1, (put 30 m2), 3383/2 (put 10 m2) i 3383/3 (put 7 m2), sve k.o. Mali Lošinj - grad, budući da uspostavom izvedene ceste na predjelu Vršak predmetne čestice u naravi više ne predstavljaju javna dobra već dijelove okućnica kuća sagrađenih na k.č.br. 3292 i 3325 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na k.č.br. 3383/1, 3383/2 i 3383/3, sve k.o. Mali Lošinj - grad, te će na istim izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-14-10

Mali Lošinj, 28. kolovoza 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr