SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

44.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08, 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine RH« broj 114/10) i članka 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

-višak prihoda poslovanja: 15.760.117,00 kn

-manjak prihoda od prodaje
nefinancijske imovine:9.997.440,00 kn

-manjak primitaka od
nefinancijske imovine: 3.211.424,00 kn

-manjak prihoda iz 2012. godine: 7.338.684,00 kn

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.766.164,52 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda iz 2012. godine u iznosu od 7.338.684,00 kn, za pokriće manjka primitaka od nefinancijske imovine u iznosu od 3.211.424,00 kn i za pokriće manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.216.056,52 kn.

Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.993.952,48 kn utrošit će se na sljedeći način:

- Projekt Jadran: 1.469.297,13 kn

- Palača Kvarner: 1.500.000,00 kn

- pokroviteljstva sportskih manifestacija: 16.799,00 kn

- izrada UPU-a Sv. Jakov: 7.856,35 kn

Članak 2.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.781.383,48 kn pokrit će se iz prihoda Proračuna 2014. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-01/14-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 28. kolovoza 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr