SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

24.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03), članka 21. stavak (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 44. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju povjerenstva za zaštitu potrošača

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se povjerenstvo za zaštitu potrošača za davanje mišljenja na odluke koje donosi Općinsko vijeće Općine Vrbnik, a vezane su na prethodnu suglasnost na cijene komunalnih usluga koje pruža Ponikve d.o.o. te i o drugim pravima i obvezama potrošača korisnika javnih usluga.

Članak 2.

Članove povjerenstva imenuje Općinsko vijeće:

1. Branko Pavan

2. Mirjana Polonijo

3. Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora, Giznik 2, 10430 Samobor imenovala je člana Ivanu Koller iz Rijeke, Nikole Tesle 1 (mob: 098/9374485)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/01

Ur. broj: 2412-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr