SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

62.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj prostojbi (Narodne novine 152/08, 59/09. i 97/13.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 34/09 - ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada
Crikvenice za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 43/13.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom planiraju se sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe u planiranom iznosu od 1.885.500,00 kuna utrošiti za slijedeće namjene:

.rad turističkih ambulanti 66.000,00 kn

.održavanje prometnica 320.000,00 kn

.program proslave blagdana i druge
manifesticije 232.000,00 kn

.program gospodarstva i turizma 180.000,00 kn

.glazbeno-scenski program 904.500,00 kn

.manifestacije i obilježavanja u sportu 186.000,00 kn.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-06/14-01/06

Ur. broj: 2107/01-05/01-14-7

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr