SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

60.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 34/09. - ispravak i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU O
I. Izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu

Članak 1.

U Članku 10. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 43/13) umjesto brojke »1.735.000,00 kn«, treba stajati brojka »1.620.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 30. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu stavci 3. i 4. se brišu.

Članak 3.

Članak 31. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu mijenja se i glasi:

»Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se kratkoročno zadužiti, uz suglasnost gradonačelnika, uz obvezu izvještavanja Gradskog vijeća o realiziranom kratkoročnom kreditu i to iznosom kredita i uvjetima otplate u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kratkoročnom kreditu.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-06/14-01/06

Ur. broj: 2107/01-05/01-14-4

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr