SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

56.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Crikvenice

Članak 1.

Trgovačkom društvu EKO-MURVICA d.o.o. Crikvenica, OIB: OI58401982639, dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Crikvenice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/385

Ur. Broj: 2107/01-06/06-14-4

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr