SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

53.

Temeljem članka 23., 24. i 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14), članka 35. Zakonao lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 26/09 i 34/09), GradskovijećeGrada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. rujna 2014. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina

Članak 1.

Grad Crikvenica (dalje: Grad) pokreće postupak usklađivanja rada Društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti Murvica d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II, čiji je Grad jedini osnivač, s odredbama Zakona o vodama.

Članak 2.

Ovom Odlukom Grad prenosi vlasništvo odnosno isknjižuje iz poslovnih knjiga evidenciju komunalnih vodnih građevina, sustava javne odvodnje koja je stjecana kroz programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada na javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti Murvica d.o.o. iz Crikvenice.

Članak 3.

Zadužuju se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu da izvrši prijenos prava vlasništva i Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, da isknjiži iz poslovne evidencije, komunalne građevine zavod nedjelatnosti iz članka 2. ove Odluke, najavnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti Murvica d.o.o. iz Crikvenice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranskežupanije«.

Klasa: 363-01/14-01/376

Ur.br: 2107/01-06/04-14-13

Crikvenica, 3.rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr