SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

22.

Na temelju članka 3. stavka (1) i (13) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 5. i 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 44. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima od značaja
za Općinu Vrbnik

Članak 1.

Komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Vrbnik su sljedeće:

1. opskrba pitkom vodom

2. prijevoz putnika u javnom prometu

3. održavanje čistoće

4. odlaganje komunalnog otpada

5. održavanje javnih površina

6. održavanje nerazvrstanih cesta

7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika

8. obavljanje dimnjačarskih poslova

9. javna rasvjeta

10. naplata parkirališta

11. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

12. tržnice na malo

13. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

14. dezinsekcija, deratizacija i higijeničarska služba

15. održavanje kablovskog TV sistema

16. dekoracija i iluminacija

Članak 2.

Komunalne djelatnosti za koje se, temeljem odluke općinskog vijeća, mogu prenijeti javne ovlasti pravnim osobama:

1. opskrba pitkom vodom

2. odlaganje komunalnog otpada

3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

4. skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada

5. održavanje groblja

6. dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija i higijeničarska služba

Članak 3.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. prijevoz pokojnika

3. obavljanje dimnjačarskih poslova

4. tržnice na malo

5. naplata parkirališta

Članak 4.

Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Općina Vrbnik može obavljanje povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

2. održavanje javnih površina

3. održavanje javne rasvjete

4. održavanje kablovske televizije

5. održavanje nerazvrstanih cesta

6. dekoracija i iluminacija

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasniku Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-03/01-04/02

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr