SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« RH broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« RH broj 35/05, 41/08) i članka 13. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je dana 21. srpnja 2014. godine

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE
VODNIH USLUGA
(»Službene novine PGŽ« broj 40/11)

Članak 1.

Odredba članka 2. stavka 8. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 40/ 11) mijenja se i glasi:

»(8) Vodomjerno okno služi za smještaj vodomjera, a u pravilu se gradi na javnoj površini osim na kolničkom dijelu, mora biti pokriveno odgovarajućim tipskim poklopcem s nazivom »Ponikve«. U slučaju da vodomjerno okno nije moguće smjestiti na dijelu javne površine koja ne predstavlja kolnik, smješta se na dijelu privatne nekretnine.«

Članak 2.

Postupci priključenja na javni vodoopskrbni sustav započeti prije stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama, dovršit će se prema Općim uvjetima važećim u vrijeme podnošenja zahtjeva za priključenje.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta (Klasa: 363-01/14-01/09, urbroj: 2142-01/04-14-3) objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i na internetskim stranicama društva, a stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/14-01/09

Ur. broj. 2142-01/04-14-3

Krk, 21. srpnja 2014.

Predsjednica

skupštine društva

Marija Dujmović-Pavan, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr