SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA PUNAT

25.

Na temelju članka 10. stavak 6. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 - OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/ 13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izgledu montažnih objekata-kioska

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se vanjski izgled gotovih montažnih objekata (u daljnjem tekstu: kiosk), pozicija postavljanja (lokacija) te rok za usklađenje postojećih kioska s odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Kiosci su gotovi montažni objekti, lagane konstrukcije čiji se modul u cijelosti ili u dijelovima prenosi, maksimalne tlocrtne površine osnovnog modula do 15 m2, drvena ili čelična konstrukcija, vanjska oplata od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena-dekorativni paneli za oblaganje eksterijera s vjerodostojnom imitacijom kamena,

- krovna površina mora biti kosa, dvostrešna, pokrivena crijepom ili kupom kanalicom u crvenoj boji,

- stolarija treba biti plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),

- na vanjskom plaštu kioska dopušteno je samo postavljanje tabele sa nazivom tvrtke, maksimalnih dimenzija 500 x 300 mm.

Osnovni modul površine kioska ne smije se spajati u više modula.

Članak 3.

Kiosci navedeni u članku 2. ove Odluke postavljaju se na svim javnim površinama na području Općine Punat, na površinama koje imaju pristup s javno prometne površine te na pomorskom dobru sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Članak 4.

Postojeći vlasnici, zakupci, korisnici ili koncesionari na pomorskom dobru na površinama iz članka 3. ove Odluke dužni su uskladiti izgled kioska ili montažnog objekta sa člankom 2. ove Odluke najkasnije u roku od tri (3) godine računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ukoliko se ne izvrši usklađivanje izgleda u roku propisanom stavkom 1. ovog članka:

. raskinut će se ugovori o zakupu javnih površina,

. na površinama koje imaju pristup s javno prometnih površina neće se Odlukom propisati obavljanje djelatnosti trgovine izvan prodavaonica i jednostavnih ugostiteljskih usluga

. na pomorskom dobru podnijet će se inicijativa nadležnom tijelu za izmjenu odluke o dodjeli koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/03

Ur. broj: 2142-02-01-14-4

Punat, 9. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr