SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

Članak 2.

U članku 4. Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13) iza točka (5) dodaju se točke (6) i (7) koje glase:

(6) omogućiti realizaciju stambenih zgrada namijenjenih poticajnoj stanogradnji

(7) omogućiti zacrtani razvoj luke otvorene za javni promet.

Članak 3.

U članku 7. Odluke briše se točka (6).

Iza točke (5) dodaju se nove točke (6) i (7) koje glase:

(6) omogućiti realizaciju stambenih zgrada namijenjenoj poticajnoj stanogradnji i to na z.č. 8612/1, 8613/1, 8613/2, 8613/3, 8614/1, 8614/2 i 8652/2 sve k.o. Punat

(7) omogućiti zacrtani razvoj luke otvorene za javni promet za prihvat plovila za prijevoz putnika i tereta, ribarskih i nautičkih plovila, komunalnih i ostalih plovila.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/03

Ur. broj: 2142-02-01-14-5

Punat, 9. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr