SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

20.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 110/04 ) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2005. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2005. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2005. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u općini Vrbnik obuhvaća:

1. Koncepcija vodoopskrbe otoka Krka

PLANIRANI RASHODI: 390.000,00 kuna

2. Izgradnja vodovoda Risika i Garica

PLANIRANI RASHODI: 1.700.000,00 kuna

3. Izdradnja vodovodne mreže ul. Ljupoljica - ul. Frana Volarića

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

4. Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Vrbnik

PLANIRANI RASHODI: 400.000,00 kuna

5. Izgradnja Poslovne zone Zabrdi

PLANIRANI RASHODI: 1.000.000,00 kuna

6. Uređenje i popločenje ul. Nad kovač

PLANIRANI RASHODI: 80.000,00 kuna

8. Izgradnja - proširenje ceste Ul. Braće Trinajstić - Kostrij

PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

9. Izgradnja cesta po DPU Vrani

PLANIRANI RASHODI: 1.500.000,00 kuna

10. Proširenje groblja Vrbnik

PLANIRANI RASHODI: 520.000,00 kuna

11. Odvodnja Vrbničkog polja

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog Programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naplate parkirališta, prodaje zemljišta te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/01-04/05

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr