SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA VRBNIK
30

19.

Na osnovi stavka 4. članka 301. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 84/04 i 110/04) ) i članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st. 1 članka 19. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2005. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2005. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u općini Vrbnik obuhvaća:

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera:

- redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica), redovita košnja trave uz prometnice, košnja trave u parkovima, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje.

- PLANIRANI RASHODI: 318.000,00 kuna

2. Sanacija »divljih« odlagališta materijala

- PLANIRANI RASHODI -80.000,00 kuna

3. Održavanje parkova i groblja

- PLANIRANI RASHODI -40.000,00 kuna

4. Održavanje i proširenje javne rasvjete

- PLANIRANI RASHODI: 80.000,00 kuna

5. Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

PLANIRANI RASHODI: 140.000,00 kuna

6. Izdaci za blagdansku dekoraciju

PLANIRANI RASHODI: 10.000,00 kuna

7. Održavanje nerazvrstanih cesta

PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

8. Izdaci za DDD

PLANIRANI RASHODI: 35.000,00 kuna

9. Uređenje plaža i kupališta

PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

10. Uređenje šet. i kupališta Kozica

PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naplate parkirališta, prodaje zemljišta te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/01-04/04

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 21. prosinca 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr