SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD OPATIJA

40.

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. (NN 85/07, NN 126/10, NN 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007.-2015. godine, uz prethodno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije br. KLASA 351-01/14-12/20, URBROJ 2170/1-03-08/7-14-2 od 27. lipnja 2014. godine, Gradsko vijeće grada Opatije na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA OPATIJE
za razdoblje 2014. - 2019. godine

I.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014-2019. godine, izrađen po EKO ADRIA d.o.o. Pula, Boškovićev uspon 16., u lipnju 2014. godine.

II.

Cjeloviti Plan gospodarenja otpadom javnosti je dostupan u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije, a može se preuzeti i na web stanici Grada Opatije, te na web stranici Službenih novina kao posebna tablica ispod ovog Plana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-14-1

Opatija, 21. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr