SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 19. i 20. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije donosi 21. srpnja 2014. godine

ODLUKU O PRIHVAĆANJU TEKSTA POVELJE
O SURADNJI I PRIJATELJSTVU GRADA
ZAKOPANE I GRADA OPATIJE

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Zakopane i Grada Opatije.

Članak 2.

Povelja o suradnji i prijateljstvu između Grada Zakopane i Grada Opatije sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da potpiše Povelju o suradnji i prijateljstvu Grada Zakopane i Grada Opatije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-01/14-01/20

Ur. broj: 2156/01-01/01-14-1

Opatija, 21. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr