SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

46.

Na temelju čl. 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Crikvenica centar

Članak 1.

U članku 1. Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (»Službene novine« PGŽ, broj 37/12, 35/13), u stavku 1., iza riječi »..povijesnoj strukturi naselja«, dodaju se riječi:

»i korekcija granice razgraničenja između zone D61 i M2«;

U članku 1. Odluke, stavak 3. se iza riječi »..povijesnoj strukturi naselja«, dodaju riječi: »i korekcija granice razgraničenja između zone D61 i M2«.

Članak 2.

U članku 2., u stavku 1., iza riječi »..povijesnoj strukturi naselja«, dodaju riječi: »i korekcija granice razgraničenja između zone D61 i M2«;

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/21

Ur. broj: 2107/01-06/2-14-57

Crikvenica, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=10003&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr